Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣΕΥΧΉ (δεύτερη)

"Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην..."
Θα ξέρεις Κύριε τι πείνα και τι δίψα τραβάμε
Τι ζόρια ανά τους αιώνες
την δικαιοσύνη σου περιμένοντας...
Εκείνο το "ότι αυτοί χορτασθήσονται" ποτέ δεν το είδαμε
Δυστυχείς είμαστε Κύριε
Εγκαταλειμμένοι νοιώθουμε
Σαν τον Υιόν σου στο σταυρό
"Ηλί Ηλί λαμά σαβαχθανί" *
συχνά  αναφωνούμε...
Συγχώρα μας Κύριε την αμφιβολία
την λιγοστεμένη πίστη μας
Πέρασε τόσος καιρός...
Μόνο εμείς φταίμε Κύριε;
(* Θεέ μου Θέε μου γιατί με εγκατέλειψες;)

ΒΑΣΙΛΆΚΙ 27/7/2017
Δημοσίευση σχολίου