Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ

... Και τί έκανες για να θέλεις τον παράδεισο;... ρώτησε ο άγιος
- Μεγάλωσα και σπούδασα τρία άξια παιδιά... με τις πλάτες μου... 
ψιθύρισε με χαμηλωμένα μάτια ο Λάκης...
... Κι έσκυψε ο άγιος... και φίλησε το χέρι του πατέρα...

ΒΑΣΙΛΆΚΙ 30/12/2017