Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

ΜΙΚΡΌ ΆΤΙΤΛΟΝ

Τόση βουή
τόσα γεγονότα θορυβώδη...
Ανίκανα να σε κινήσουν...
Κοινωνία βουβή έχασα το πρόσωπό σου...

ΑΘΗΝΑ  23/2/2017
Δημοσίευση σχολίου