Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

Σπάγκος και τσιφούτης
σ’ όλη τη ζωή σου
ανάγκασες τον ανθρωπάκο
να ψάχνει δυο λόγια να σου ‘πει,
όπως οι οικείοι σου του είχαν
αναθέσει…
Και δεν εύρισκε…
Και κατέφυγε σε ψέματα
μέσα στην εκκλησιά…
Τούτο και τ’ άλλο
και τίποτα απ’ αυτά δεν ήσουν
και δεν έκανες
και αν το συγγενολόι γύρω σου
έμενε ατάραχο όπως εσύ
που δεν τον άκουγες
στους έξω προκάλεσε
μεγάλη θυμηδία …
Τέτοιος που ήσουν….
ΒΑΣΙΛΑΚΙ 27/9/2016
Δημοσίευση σχολίου