Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

"ΚΑΙ ΕΊΠΕΝ"

«Και είπεν …»
“Σταματήστε αυτά τα "ανοίξαν οι ουρανοί"
Για όσα υποφέρει η Γη
εαυτούς να αιτιάσθε
Για όσα σάς επισωρεύονται δεινά
εαυτούς να αιτιάσθε
Και όχι, όπως συνηθίζετε οι άνθρωποι,
να ρίχνετε αλλού τις ευθύνες….”

ΑΘΗΝΑ 9/9/2016
Δημοσίευση σχολίου