Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

ΚΑΛΛΟΣ

ΚΑΛΛΟΣ

Κύκλω  ελαύνει
θάμβος  το της Ανοίξεως Φως

« Ω γλυκύ μου έαρ»

ο Άδωνις
ο Έρωτας
έρωτα ενέδυσέ με
επί χρωμάτων
επί ευκλεών ανθέων
«εν τη ωραιότητι ήν»  περιγίγνεται…

Εν κόλποις   της  Ανοίξεως
ευφρανθήσομαι
εν κόλποις   γυναικών….

Γυναίκα Άνοιξη
στην αγκαλιά σου σπούδασα το κάλλος

ΒΑΣΙΛΑΚΙ 29/2/2016
Δημοσίευση σχολίου