Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

ΜΙΚΡΟ ΕΡΩΤΙΚΟ

Θέλω να μου μιλάς…
Όλο και πιο πολύ…
Πάντα και μόνο με τα μάτια…
Κραταιά εκ βαθέων η αγάπη
ν’ αναρριχάται ως θάμβος
και ως έκσταση…
Άκρατος πόνος τα μάτια σου…
Βασιλικοί μυριάδες στόματα
σκουντούν ως στεναγμοί
τ’ όνομά σου…..
Ο έρωτας…
Ως αβάσταχτη και ανυπόταχτη ευωδιά...
Θέλω να μου μιλάς…
Όλο και πιο πολύ…
Πάντα και μόνο με τα μάτια…
ΑΘΗΝΑ 21/12/2015
Δημοσίευση σχολίου