Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2014

ΜΑΡΙΑΜ

Μαριάμ…

Κυρά μας Μάννα μας κα Ελπίδα μας..

Άγγελος Κυρίου γνώτω σου τη μοίρα

Υμνούμε Σε Κεκοιμημένη..
 Εν κήπω Γεσθημανής καταβέβηκε
το σεπτό σου σώμα
μυροβόλο μνήμα κατέλειπε
κι εν ουρανοίς μετετέθη…

Σοι τη εν γυναιξί ευλογημένη
προσπίπτομε
εισάκουσον μας…

Μάννα  πρσφυγούλα
τη σφαγή φεύγουσα
Υιού Θεού μας και Κυρίου μας…

Συ η Ενδοξοτέρα και Πλατυτέρα
θέσε υπό την σκέπη σου
τα παιδιά στα βουνά καταφεύγοντα

Κάθε καιρός  και ένας Ηρώδης
Κάθε καιρός μαννάδες  και σπαράζουν
Κάθε καιρός παιδιά που ζούνε με τον τρόμο…

Κάθε καιρός σ' αθώα αίματα πνιγμένος


Τα δάκρυα τους, τα δάκρυα μας
σμίγουν τα δικά σου δάκρυα…

Μέμνησον  Κυρά μας του δικού σου θρήνου
Μέμνησον ημών και ευσπλαχνήσου μας….

Μαριάμ  Ελπίδα μας…

ΑΘΗΝΑ 15/10/2014

Δημοσίευση σχολίου