Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

ΚΗΡ

Κήρ
Παρά τη κλίνη
 θνητοίς παραστάτις…

«Μη Κηρ»
θεοίς επιτευκτόν

ανθρώποις  ευκτέον
 φευ ανεπίτευκτον

Ερωτοτερπές
ερωτότροφον…

θανάτω

«εις το καθ’ ομοίωσιν επανάγαγε
το αρχαίον κάλλος αναμορφώσασθαι»

Άπειρος θανάτου χρόνος
άφευκτος...


ΑΘΗΝΑ  20/2/2014


Δημοσίευση σχολίου