Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Μικρός συνειρμός

Εκδύεται...

 

Γδυμνή

Γυμνή

Γυνή

Υνί

 

Οργιάζει...

 

Οργή

Γοργή

Οργασμός

Όργος

 

Ενδύεται....

 

Ένδυμα

Έντυμα

Έτυμα

 

Έρκος

Όρκος

Όρχος

Όρχεις

 

Ορχούνται...

 

Γυνή γδυμνή ανεδύθη

Έρκους έτυμα ενεδύθη

Όργου οργήν οργιάζουσα...

 

Όρχον όρχεων ορχουμένη....

 

Βασιλάκι 21/10/2012

Δημοσίευση σχολίου